Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2017
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása

MEGHÍVÓ


Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-án  1200  órakor
tartandó rendkívüli  testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület 2017. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
2)Csabdi község településképi arculati kézikönyvének elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
3)Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV megnevezésű, 21-10481-1-003-00-12 azonosító számú víziközmű rendszer bérletéről és üzemeltetésér
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
4)I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V megnevezésű, 11-10481-1-003-01-15 azonosító számú víziközmű rendszer bérletéről és üzemeltetéséről

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
5)Csabdi 88/1., 88/2. hrsz-ú ingatlanok tulajdonátruházási szerződéseinek megkötése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2017. december 19.

Huszárovics Antal
    polgármester

MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 28-án 7:00 órakor
tartandó soros, nyílt  testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 2)Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3)Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4)Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5)Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6)A helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7)Döntés önkormányzati tulajdonú épület bérbeadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8)„Energetikai korszerűsítés Csabdi Községben TOP-3.2.1-15-FE1 pályázati forrásból” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9)Döntés Csabdi Napraforgó Óvoda kötelező karbantartási munkáiról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
Csabdi, 2017. november 22.
Huszárovics Antal
    polgármester
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. november 13-án 7:00 órakor
tartandó rendkívüli  testületi üléseAz ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.


Napirendi pontok:

1)Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítésére vonatkozó pályázat kiírásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester


2) Mány és Csabdi községek közös fogorvosi körzete feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester


3) A KEHOP 5.2.5 számú pályázaton konzorciumi tagként való részvételről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2017. november 10.Huszárovics Antal
    polgármesterMEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. október 31-én (kedden) 8:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) A polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) A Mány és Csabdi községek közös fogorvosi körzete feladat ellátási szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) A karácsonyi települési támogatás biztosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) A Csabdi, Béke u. 95. szám alatti önkormányzati ingatlan található „fagyizó” épület megvásárlása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) A Csabdi köztemetőben gépi földmunkával elvégzendő karbantartási feladatok
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6 ) Az önkormányzati fenntartású utak burkolati hibáinak karbantartása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7) A Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) Döntés a Csabdi 90/2 hrsz.-ú kivett, helyi közút és a 255. hrsz.-ú kivett beépítetlen területek telekalakításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
10) A Csabdi Szabadság utca 11-30. járdaszakaszának karbantartási feladatok ellátása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármesterCsabdi, 2017. október 26.
Huszárovics Antal
    polgármester
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. szeptember 26-án (kedden) 8:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           
Napirendi pontok:

1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)A Csabdi Sportegyesület beszámolója a Csabdi Község Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3)Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4)Tájékoztatás Csabdi 2016. évi környezeti állapotáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5)A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6)Döntés a partnerségi egyeztetés szabályairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7)A Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresésére a Duna-Vértes Régió keretében megvalósuló hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő döntések meghozatala
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8)Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9)Csabdi Község területén közterületek elnevezése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
10)A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2017. szeptember 20.                                                                        Huszárovics Antal
                   polgármester
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. szeptember 5-én (kedden) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:

1)    A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)    A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3)    Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására való pályázatról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
4)    A Csabdi belterületi 565., 566. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester


Csabdi, 2017. szeptember 1.


                          Huszárovics Antal
                   polgármester
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. július 20-án (csütörtökön) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése


Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)    A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)    Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3)    Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátására érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) A településrendezési terv felülvizsgálatához kapcsolódó módosítási javaslat jóváhagyásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5)    A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtandó többlet-támogatásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6)    Döntés a Csabdi 099/2. helyrajzi számú ingatlan telekhatár-rendezése kapcsán a forgalomképesség szerinti besorolásának módosításáról és Csabdi Község Önkormányzat vagyonrendeletének módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7)    „Csabdi általános iskola bővítésére”tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása és kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2017. július 19.

                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. július 5-én  (szerdán) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:

1.    Döntés az Országos Pályaépítési Program keretében 22x42-es műfüves pálya létesítése érdekében benyújtandó pályázatról
                 Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
Csabdi, 2017. július 4.


                            Tisztelettel:


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. június 13-án (kedden) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:

1.)    A Csabdi külterületi 063. hrsz-ú mezőgazdasági út felújítására benyújtott pályázatról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
Csabdi, 2017. június 12.


                            Tisztelettel:


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017.május 30-án (kedden) 8:00 órakor
tartandó nyílt testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:

1)    Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) Beszámoló Csabdi község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
     Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző

4) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző

5) Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

        7) a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadása
       Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

     8) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
     Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

   9) A Bicske Kertvárosi Polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodás
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
     Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

    11) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagságából való kilépés
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés felmondása
 Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Az általános iskola bővítési terveinek jóváhagyása
 Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
  

Csabdi, 2017. május 26.


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 4-én (csütörtökön) 10:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:


1) „Csabdi Béke utcai út- és járda felújítására”tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
      Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 2) Döntés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak   fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

   3)a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolójáról
   Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

   
Csabdi, 2017. május 2.


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. április 25-én (kedden) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:


1)Forgalomkorlátozó rendelet elfogadása és Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-    testületének a Diófa utcában forgalomkorlátozó („tehergépkocsival behajtani tilos, kivéve célforgalom”) közúti jelzőtábla kihelyezéséről szóló 83/2016.(VII.29) számú határozatának hatályon kívül helyezése
      Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2 Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

    3) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolója
  Előterjesztő:  Dr. Sisa András jegyző

    4) Közbeszerzési szakértő kiválasztása a „Csabdi Község feladatinak támogatása-települési  sportlétesitmény fejlesztése” projekt kapcsán, építési beruházás tárgyban
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

    5) Csabdi Sportegyesület támogatása
   Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

  6) Csabdi Község Önkormányzat fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázata
   Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

  
Csabdi, 2017. március 20.


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 28-án (kedden) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:


        1) Törvényességi felhívás megvitatása és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala
 Előterjesztő: dr. Sisa András

2) Döntés a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület támogatásáról
rendelet alkotása
     Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
  Előterjesztő:  Huszárovics Antal polgármester

     4) Döntés a szociális szolgáltatás nyújtására megkötött Ellátási Szerződés módosításáról
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

    5) Csabdi Sportegyesület támogatása
   Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

   6)Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület támogatása
  Előterjesztő: Huszárovics Antal

    7) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
   Előterjesztő: Huszárovics Antal

Csabdi, 2017. március 20.


                          Huszárovics Antal
                   polgármester
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. február 28-án (kedden) 8:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:


        1) Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
 Előterjesztő: dr. Sisa András

2) Csabdi  Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti   és működési szabályzatáról szóló 12/2013 (XII.01.) rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
     Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző

3) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés     engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő:  Huszárovics Antal polgármester

    4) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

    5) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi
    időszakának fenntartói jóváhagyása
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

   6) Egyebek


Csabdi, 2017. február 23.


                          Huszárovics Antal
                   polgármesterMEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. január 31-én (kedden) 8:00 órakor
tartandó nyílt testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
           

Napirendi pontok:

1)    Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3)A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
     Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző

4) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési   kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

        5) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

     6) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
     Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző

   7) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás        módosítása
    Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének   megállapítása
    Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző   9) A 2017. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
  Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) Döntés a polgármester 2017. évi cafetéria juttatásáról
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző


11) Közterület-felügyeleti szolgáltatás végzése céljából társulás létrehozása
módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) Esztergom város csatlakozási szándékának jóváhagyása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Ferenczik István önkormányzati képviselő eskütétele
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

14) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása”
Előterjesztő: Huszárovics Antal

15) Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal

16) Egyebek


Csabdi, 2017. február 23.


                          Huszárovics Antal
                   polgármester