Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2018
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 
2018. december 20-án 7:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
1)Csabdi Község Településszerkezeti tervéről és leírásáról szóló 100/2008. (XII.15.) önkormányzati határozat, valamint Csabdi Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 28/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Csabdi belterületi 615. hrsz-ú területre vonatkozó módosítása
 
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2018. december 19. .
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 5-én 16:00 órakor
tartandó közmeghallgatásra

Az ülés helye: Csabdi Kultúrház
        2064 Csabdi, Szabadság utca 33.

Napirendi pontok:

1)    Beszámoló a 2018. évi eseményekről és a 2019. évre vonatkozó főbb célok meghatározása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)    Képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. november 27.   

Tisztelettel:

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 27-én 7:10 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)A Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) Csabdi Község területén közterületek elnevezése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) A „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása”című pályázat keretében a kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) Döntés a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6 ) Döntés a Bicskei Mentőállomás támogatási kérelméről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7) A Csabdi belterületi 373/16. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés felbontása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Csabdi Község Önkormányzata közötti BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT VAGYON ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) A képviselő-testület tájékoztatására, a többszörösen módosított, Csabdi Község Településszerkezeti terve és leírása – 100/2008. (XII.15.) önkormányzati határozat, valamint Csabdi Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 28/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Csabdi belterületi 615. hrsz-ú területre vonatkozó módosítása előkészítésére tett intézkedésekről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) Döntés a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása és új emlékművek állítása pályázaton való indulásához való hozzájárulásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Döntés az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása és új emlékművek állítása pályázaton való indulásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

14) Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. november 22.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. október 16-án  7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) Az Országos Pályaépítési Program keretében 22x42-es műfüves pálya létesítése érdekében benyújtandó pályázatról szóló határozat módosítása

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. október 15.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember 28-án  8:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)A Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 2 ) Csabdi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló 16/2015.(IX.25) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) Tájékoztatás Csabdi 2017. évi környezeti állapotáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

7) Csabdi Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) Döntés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) A Helyi Esélyegyenlőséi Program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
10) Egyebek
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. szeptember 26.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember 6-án 7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) A Csabdi belterületi 615. helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának módosítása, településrendezési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018.szeptember 5.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. augusztus 28-án 7:00 órakor
tartandó soros, nyílt testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)    A Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2 ) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) Döntés az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátására érkezett pályázatok elbírálásáról és a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) Döntés Csabdi Község Önkormányzatnak az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) Gyalogos- átkelőhely létesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7) Döntés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) Az önkormányzati fenntartású utak burkolati hibáinak karbantartása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) Veszenyi-Bagoly-Takács Tünde, és Veszenyi-Bagoly-takács József kérelme
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, és 2018. évi támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) A Csabdi Napraforgó Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. augusztus 23.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. augusztus 21-én 7:00 órakor
tartandó rendkívüli, nyílt testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) „Vállalkozási szerződés a 063 helyrajzszámú út felújítására a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati forrásból, azonosító 1826685415” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2 ) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi útfejlesztés tárgyú pályázat előleg igényléséhez önerő igazolása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. augusztus 17.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 03-án  7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) A Csabdi belterületi 373/16. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) A” Csabdi Petőfi Sándor utca járda felújítása azonosítószám: 395485” projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi köre bővítésének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. június 26.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. június 19-én  7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) Döntés önkormányzati tulajdonú, 373/25. hrsz-ú épület bérbeadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. június 18.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. május 31-én  7:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)A Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Csabdi Sportegyesület beszámolójának elfogadása, és támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) A Csabdi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

7) Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16-2017-00011) elnevezésű pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) A 2018. évi jogalkotási, jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási kötelezettségekről szóló Határidő kalauz ismertetése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2017. (III.6.) rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) Csabdi község közigazgatási területén lévő helyi közutakon
a közlekedés korlátozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. május 25.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április 18-án 7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) „Csabdi általános iskola bővítésére”tárgyú közbeszerzési eljárásban a vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) Csabdi Község Önkormányzat fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázata
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. április 16.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április  3-án 7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) Településrendezési terv felülvizsgálata
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) Telekhatár-rendezéssel megvalósuló telekcsere jóváhagyása a kerékpárút építése kapcsán
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. március 29.

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 20-án  (kedden) 7:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)A Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) Döntés Csabdi Napraforgó Óvoda kötelező karbantartási munkáiról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Döntés a Magyar Református Egyház részére nyújtott támogatásról elszámolásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7) Döntés önkormányzati tulajdonú terület bérbeadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) A Csabdi 099/5. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójának elfogadása, támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) Döntés a Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatás felhasználásának meghosszabbítása iránti kérelméről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) Csabdi Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. március 14.                                                            

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 27-én (kedd) 7:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) Csabdi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2)A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” kezdeményezéshez való csatlakozásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. február 26.                                                            

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 21-én (szerdán) 16:00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2 Döntés Csabdi Község Önkormányzat vagyonrendeletének módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2018. február 19.                                                            

Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 6-án  (kedden) 7:00 órakor
tartandó soros testületi ülése

Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

4) A polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

5) A Csabdi belterületi 565., 566. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) A Csabdi belterületi 373/20. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

7) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

8) Döntés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) Csabdi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11)Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bokros Józsefné a bizottság elnöke

12) A 2018. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13)Csabdi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  

14) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

15)Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  

Csabdi, 2018. február 2.                                                            

Huszárovics Antal
polgármester