Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2019
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 12-én 7 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
3) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bokros Józsefné a bizottság elnöke
 
5) A 2019. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) A Csabdi Napraforgó Óvoda Intézkedési Terv fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Döntés önkormányzati tulajdonú épület bérleti szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
10) Döntés az dr. Kimmel József. által az Csabdi 616 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon vezetékjogi engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
11) A Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság 2018. évi önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolásai, támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12) A kárpátaljai magyar fiatalok táboroztatásáról benyújtott elszámolás elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
13) A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
14) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
Csabdi, 2019. február 7.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester