Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2019
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 10-én 16:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Csabdi község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátására érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Dr. Kimmel József kérelme a Csabdi 099/6. helyrajzi számú közút telekhatár-rendezése ügyében
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) Ferenczik István önálló képviselői indítványának megtárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2018. (VI.1.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Döntés a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16-2017-00011) elnevezésű pályázat keretében a „Csabdi Egészségnap”tárgyú beszerzési eljárásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével összefüggésben az alapító okiratának és módosító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
10) Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11) A Csabdi külterületi 081/11. helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának módosítása, településrendezési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. december 6.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 10-én 17:00 órakor
tartandó közmeghallgatásra
 
Az ülés helye: Csabdi Kultúrház
2064 Csabdi, Szabadság utca 33.
 
Napirendi pontok:
 
1)    Beszámoló a 2019. évi eseményekről és a 2020. évre vonatkozó főbb célok meghatározása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2)    Képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. november 25.   
 
Tisztelettel:
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 19-én 14:30 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    ) a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
  3) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítésére vonatkozó pályázat kiírásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) WIFI4EU- az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előremozdítása pályázata
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2018. (VI.1.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
10) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bakó Tibor a bizottság elnöke
 
11) Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12)Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. november 17.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 24-én 11:00 órakor
tartandó alakuló ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
1) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők- és polgármester választás eredményéről
Előterjesztő: Kádárné Ormos Veronika HVB elnökhelyettes
 
2) Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
3) A polgármester eskütétele
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző  
 
4) A polgármesteri program ismertetése (szóbeli)
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
5) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző  
 
6) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
7) A polgármester és az alpolgármester, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző  
 
8) A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
9) Egyéb bejelentések:
a.    Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
b.    Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
c.    Tájékoztatás az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző  
 
Csabdi, 2019.október 21.
 
Tisztelettel:
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 25-én 13 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) A Szavazatszámláló Bizottságok új póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
2) A Csabdi 373/8., 373/98. helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. szeptember 23.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 23. 8.00 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
    Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
Csabdi, 2019. augusztus 22.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 8.  8 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátására érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Támogatás kérelem a kárpátaljai magyar fiatalok táboroztatására
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) A Csabdi belterületi 373/8 és 373/9 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5)A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. augusztus 6.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 16-án 7:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Döntés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság záró adóbevallásának, végelszámolási zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4)Döntések a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati kiírás alapján benyújtandó „Új bölcsőde létesítése Csabdi községben” tárgyú pályázattal összefüggésben
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester   
 
Csabdi, 2019. július 13.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 27-én 8 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Döntés az Országos Pályaépítési Program keretében 14x26-os műfüves pálya létesítése érdekében benyújtandó pályázatról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A Csabdi 224/8. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) A „VP6-7.2.1-7.4.1.3-17” számú pályázat keretében megvalósuló konyha felújítással kapcsolódó beszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. június 25.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28-án 8 órakor
tartandó nyílt testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Csabdi Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
7) Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi és gyámügyi
tevékenységről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8)Beszámoló Csabdi község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) Csabdi Sportegyesület beszámolójának elfogadása, és támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
10) A 2019. évi jogalkotási, jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási kötelezettségekről szóló Határidő kalauz ismertetése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11) Döntés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységet lezáró beszámolójának, 2019. évi végelszámolás nyitómérlegének és 2019. évi végelszámolás nyitó leltárának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12) A Csabdi Napraforgó Óvoda alapító okiratának és módosító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. május 24.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 13-án 8 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Döntés Csabdi Község Önkormányzatnak az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2)A Csabdi belterületi 224/8. helyrajzi számú ingatlanból kialakított területrész értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. május 10.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 26-án 8 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Csabdi Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) Csabdi Község Önkormányzat fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázata
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. április 24.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 28-án 8 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A közterület használat rendjéről szóló 18/2012 (VII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Döntés „A vidéki térségek kisméretű̋ infrastruktúrájának és alapvető̋ szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú projekt megvalósításához szükséges döntésekről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Csabdi Község Önkormányzata közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) Döntés a Csabdi Napraforgó Óvoda az óvodai beiratkozási rendjéről és a nyári zárva tartáshoz kapcsolódó fenntartói közlemény közzétételéről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, 2019. évi tevékenység támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. március 25.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 28-én 8 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Csabdi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A Csabdi Malom köz járda felújításához kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Az önkormányzati fenntartású utak burkolati hibáinak karbantartása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) A Csabdi Malom köz és Szabadság utca csomópontjában gyalogátkelőhely létesítésére kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2019. február 25.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 12-én 7 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
3) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bokros Józsefné a bizottság elnöke
 
5) A 2019. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) A Csabdi Napraforgó Óvoda Intézkedési Terv fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Döntés önkormányzati tulajdonú épület bérleti szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
10) Döntés az dr. Kimmel József. által az Csabdi 616 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon vezetékjogi engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
11) A Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság 2018. évi önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolásai, támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12) A kárpátaljai magyar fiatalok táboroztatásáról benyújtott elszámolás elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
13) A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
14) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester  
 
Csabdi, 2019. február 7.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester