Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2020
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án 14:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2)A Csabdi Napraforgó Óvoda és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal közötti gazdálkodási megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. 02. 25.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12-én15:30 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A 2020. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bakó Tibor a bizottság elnöke
 
5) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17számú pályázat keretében a kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, 2020. évi tevékenység támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) Csabdi Sportegyesület beszámolójának elfogadása, és támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
9) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
10) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11) Csabdi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12) A köztisztaságról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (*)
 
Csabdi, 2020. 02. 10..                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
(*) Utólag kiegészítve.