Előterjesztések, jegyzőkönyvek >>> 
 
Csabdi Önkormányzat nyilvános üléseinek meghívói 2020
 
 Keresés: ctrl+f és a megjelenő szövegablakba a kulcsszó beírása
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 13-án (kedden) 8.00 órakor
tartandó nyilvános, rendkívüli ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)    Csabdi Község Önkormányzat TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00021. azonosítószámú „Energetikai beruházás Csabdi Községben” tárgyú projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. október 7.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 29-én 8.00 órakor
tartandó rendkívüli, nyílt ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1.) Veres Csaba István ingatlan vásárlási kérelme
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2.) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosító okiratának és egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5.) A Csabdi 373/8. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6.) A Csabdi belterületi 313. helyrajzi számú ingatlan megvásárlása és a Csabdi belterületi 249/2. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szándék elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7.) a Csabdi Napraforgó Óvoda SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8.) Telekcsoport újraosztására vonatkozó csereszerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
9.) A Csabdi belterületi 373/17. helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
10.) A Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázat keretében Multifunkciós traktor beszerzés kivitelező kiválasztásáról”
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának előkészítése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. augusztus 25.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 27-én 8.00 órakor
tartandó rendkívüli, nyílt ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)    Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátására érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2)    A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3)    Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló 44/2020. (VIII.06.) számú határozat módosításáról és Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. augusztus 24.
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 6-án 8:00 órakor tartandó soros,nyílt ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Tulajdonosi hozzájárulás ingatlanok telekalakításához, újraosztásához
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Döntés a Csabdi Község Önkormányzat és Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület között létrejövő Együttműködési és vagyonhasználati szerződésről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. augusztus 5.
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14-én 8:00 órakor tartandó soros,nyílt ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) a Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázat keretében Multifunkciós traktor beszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című MFP-OJF/2020 kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 
7) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
9) Ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár 2019. évet vizsgáló ellenőrzésének megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
10) A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó Közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. július 10.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 8-án 08:00 órakor tartandó rendkívüli,nyílt ülésére
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pont:
 
1) Csabdi Község Önkormányzat fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázata
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. július 7.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 11-én 15:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodaudvar” című MFP-OUF/2019 kódszámú pályázaton óvoda udvar felújítására vállalkozó kiválasztásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság 2019. évi önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolásai, 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) Mány Bányakút – Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Bicske – Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer – V elnevezésű víziközmű rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
5) Az Önkormányzat 2020 - 2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása 
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. március 9.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án 14:30 órakor
tartandó rendkívüli testületi ülése
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2)A Csabdi Napraforgó Óvoda és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal közötti gazdálkodási megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
Csabdi, 2020. 02. 25.                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
 
MEGHÍVÓ
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12-én15:30 órakor
tartandó soros testületi ülése
 
Az ülés helye:     Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.
 
Napirendi pontok:
 
1)Polgármester beszámolója
a)    a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
b)    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
c)    átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
2) A 2020. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
3) A Csabdi Napraforgó Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
4) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Bakó Tibor a bizottság elnöke
 
5) A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17számú pályázat keretében a kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
6) A Bicske Kertvárosi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, 2020. évi tevékenység támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
7) Csabdi Sportegyesület beszámolójának elfogadása, és támogatása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
8) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
9) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző
 
10) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
11) Csabdi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester
 
12) A köztisztaságról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (*)
 
Csabdi, 2020. 02. 10..                                                            
 
Huszárovics Antal
polgármester
 
(*) Utólag kiegészítve.